30 jaar Kinderrechtenverdrag


Reacties (0)

Exact 30 jaar na de goedkeuring van het Kinderrechtenverdrag debatteert de commissie Justitie van het Belgische Federale Parlement over het wegnemen van elke bescherming van het ongeboren leven.

Vandaag is het exact 30 jaar geleden dat het Kinderrechtenverdrag unaniem werd aangenomen door de Verenigde Naties:

“Indachtig dat, zoals aangegeven in de Verklaring van de Rechten van het Kind, "het kind op grond van zijn lichamelijke en geestelijke onrijpheid bijzondere bescherming en zorg nodig heeft, met inbegrip van geëigende wettelijke bescherming, zowel voor als na zijn geboorte". 

Exact 30 jaar na de goedkeuring van dit verdrag debatteert de commissie Justitie van het Belgische Federale Parlement over het wegnemen van elke bescherming, en het wegnemen van de erkenning van elke menselijkheid van het ongeboren leven, en dit volledig tot de geboorte.

De banalisering van abortus naar “gewone medische behandeling” en de volledige depenalisering (in geval van schending van de voorwaarden, dus bijvoorbeeld wanneer de termijn van 18 weken wordt overschreden) heeft tot gevolg dat de menselijkheid van het ongeboren kind volledig wordt miskend. 

Als een arts een pasgeboren baby doodt, dat is dat terecht moord. Als diezelfde arts diezelfde baby enkele uren eerder doodt, net voordat de bevalling wordt ingezet, dan is dat volgens de huidige wetsvoorstellen hoogstens een deontologische fout. Hiermee wordt de menselijkheid miskend en wordt elke juridische beschermingswaardigheid van dat kind als afzonderlijk leven ontkent.

Dat is onmenselijk en schandelijk. De bescherming van de rechten van het kind, ook van het ongeboren kind, moet opnieuw een prioriteit worden!

Gebruikersreacties

Aucun commentaire n'a encore été déposé sur cette page.

Ecrire un commentaire

Veuillez utiliser le formulaire suivant pour nous soumettre votre commentaire.

Veuillez noter que pour éviter tout abus, votre adresse IP sera enregistrée lors de la validation de ce formulaire. Nous la conserverons pendant maximum 12 mois.

 Required fields

@

Acceptez-vous d'être contacté par nos visiteurs ?

Please solve this simple math equation : 10 + 28 = ?
U kunt uzelf helpen met de onderstaande rekenmachine.

Beveel deze pagina aan

Le formulaire ci-dessous vous permet de recommander la page 30 jaar Kinderrechtenverdrag.

 Required fields

@
@
Please solve this simple math equation : 10 + 28 = ?
U kunt uzelf helpen met de onderstaande rekenmachine.